top of page

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, az onlinebérlet/edzésprogram vásárlás előtt olvassa el a szerződés feltételeit, a felmerülő kérdésével pedig forduljon hozzánk bizalommal. Minden esetben ellenőrizze a megrendelése leadásakor érvényes Általános Szerződési Feltételeket.

 

Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2021. dec 1. napjától

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Born to be Alpha (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett borntobealpha.net/ Honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő szolgáltatásnyújtás tárgyában (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra, szolgáltatást igénybevevőre (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”) irányadó szabályokat tartalmazza. A Honlapra látogatással, valamint a Szolgáltatás igénybevételével (jelentkezéssel) a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatást nem veheti igénybe, a jelentkezési lapot nem adhatja le.

 

Általános információk, a Szolgáltatás, a szerződés

A Szolgáltató adatai: Born to Be Alpha (Ian O’Sullivan E.V.)

Székhely, postacím: 1012 Budapest, Attila út 97.

Nyilvántartási szám: 56566259 adószám: 57898300-1-41

E-mail cím: borntobealpha88@gmail.com (általános kérdésekben); borntobealpha88@gmail.com (pénzügyi kérdésekben)

Telefonszám: +36 30 4012979

Honlap: www.borntobealpha.net.

 

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Born to Be Alpha (Ian O’Sullivan E.V.) székhely: 1012 Budapest, Attila út 97. e-mail cím: borntobealpha88@gmail.com, hu telefonszám: +36 30 40-12-979.

 

A Szolgáltatás:

Szolgáltató a Honlapon teszi lehetővé a Szolgáltatás igénybevételét. A Szolgáltató a Honlapra különböző típusú és szintű jógaórákról, edzésprogramokról (továbbiakban: „Órák”) készített videofelvételeket (továbbiakban: „Felvételek”) tölt fel, melyeket a Felhasználó internetkapcsolaton keresztül megtekinthet egy meghatározott időintervallumban. Minden egyes edzésprogram időtartama előre fel van tüntetve a weboldalon (a Honlap ‘Online Programs’ menüpontjában), a vásárló saját maga választhatja ki annak kezdési dátumát. Az Órák célja a szolgáltatást igénybe vevők számára a jógagyakorlás edzés támogatása. A Szolgáltatás igénybevétele abban az esetben javasolt, ha a Felhasználó részére nem jelent egészségügyi kockázatot. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja, hogy a jelentkezés előtt a Felhasználó győződjön meg arról, hogy a Szolgáltatás igénybevétele számára egészségügyi kockázatot nem jelent.

 

A Honlap működésével, a jelentkezési folyamattal, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti szolgáltatói elérhetőségeken rendelkezésére állunk. A jelen ÁSZF a Szolgáltatással kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés. A Szolgáltatást a Honlapon keresztül, elektronikus úton elküldött jelentkezéssel lehet igénybe venni a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott módon. A szolgáltatási szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott E-mail címet a Szolgáltató reklám célokra nem használja, kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók eljuttatására és kapcsolattartásra használa. Szolgáltatási Díj, jelentkezés A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, díjakat a Honlap ‘Online Programs’ menüpontjában. Amennyiben a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A Felhasználó a Szolgáltatást egyszeri díj (az egyszeri díj a továbbiakban: „Szolgáltatási Díj”) ellenében veheti igénybe. A Szolgáltatási Díjról a Honlapon ad tájékoztatást a Szolgáltató. A Szolgáltatási Díj az általános forgalmi adót tartalmazza. A Szolgáltatási Díj változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a díjmódosítást a Honlapon közzé teszi. A szolgáltatási díj banki átutalással, PayPal-lal, bankkártyával, Revolut-tal rendezhető. A szolgáltatás kizárólag a fizetést követően lép életbe.

 

A Felhasználó az általa teljesített Szolgáltatási Díjról minden számlát kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kap meg a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy minden elektronikus számla részére kézbesíthető legyen. Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás szolgáltatási díj kerülne feltüntetésre, különösen nyilvánvalóan téves díj, a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibás díjon biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes díjon történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a jelentkezési szándékától. A jelentkezés jelentkezési lap kitöltésével történik. A jelentkezési lap a Honlapon érhető el. A Felhasználó a jelentkezési lap kitöltése és elküldése során teheti meg az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, elfogadásáról szóló, valamint az adatkezeléshez szükséges nyilatkozatot. A jelentkezési lapon az előírt adatok megadása szükséges. A kötelezően kitöltendő adatok megadása, illetve jelölése után történik a jelentkezés véglegesítése, majd a fizetés. A jelentkezést a „Vásárlás” gomb megnyomásával lehet elküldeni. A Szolgáltató a sikeres jelentkezésről a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 72 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Ha a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a jelentkezés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Szolgáltatást igénybe vevő a sikeres jelentkezésről e-mail-es értesítést kap. Ezt követően a szolgáltatást igénybevevő e-mail címe és jelszava megadásával tud bejelentkezni a https://www.borntobealpha.net weboldalra. A Felhasználó a belépési adatait köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, harmadik személynek átadnia, kiadnia tilos. A Szolgáltató bizonyos kedvezmények igénybevételét is biztosíthatja, melyekről és azok feltételeiről a Szolgáltató a Honlapon ad tájékoztatást. A Felhasználó a szolgáltatási jogviszony fennállása alatt köteles a megadott adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatói e-mail címre vagy postacímre küldött tájékoztatással értesíteni.

 

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott postai levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését. Ha a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, hívjon bennünket a +36 30 3293296 telefonszámon vagy írjon nekünk a borntobealpha88@gmail.com e-mail címre. III. Fizetési feltételek. A Felhasználó a Szolgáltatási Díjat a jelentkezés során az átutalás, bankkártyás fizetés vagy a PayPal fizetési rendszerének igénybe vételével egyenlítheti ki. A Szolgáltatási Díj jóváírását követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap. Az online PayPal fizetést a PayPal Holdings Inc. (e-mail cím: service@intl.paypal.com) biztosítja. A PayPal rendszer használatával összefüggésben felmerülő esetleges problémákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

A bankkártyás fizetés a https://www.braintreepayments.com felületen történik. A befizetés biztonságát a Braintree rendszere biztosítja. A bankkártya-adatok iframe-en kerülnek bekérésre, amelyben közvetlenül a https://www.braintreepayments.com/ felületén hosztolt inputmezők találhatók. Ez garantálja a kártyatársaságok felé a PCI DSS megfelelőséget és a kártyaadatok maximális biztonságú kezelését (részletesen lásd erről: https://www.braintreepayments.com/blog/your-checkout-our-iframes). 

 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, aki a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. 

 

 

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: a) kijavítást igényelhet, kivéve, ha annak teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy b) a Szolgáltatási Díj arányos leszállítását igényelheti. A Felhasználó kicserélést nem kérhet, valamint elállási jogot nem gyakorolhat a Szolgáltatás jellegéből adódóan. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználó (a továbbiakban: „Magánszemély Felhasználó”) esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Magánszemély Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Magánszemély Felhasználó felmondási joga A Magánszemély Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amelyet a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.

A Magánszemély Felhasználó felmondási jogát a Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Ha a Magánszemély Felhasználó a jelen pontban foglaltak szerint a szerződést felmondja, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Magánszemély Felhasználó által teljesített Szolgáltatási Díjat. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. VII. A Szolgáltató felmondási joga A Szolgáltató jogosult indokolás nélkül a szerződést a Fordulónapra a Felhasználóhoz címzett egyoldalú jognyilatkozattal bármikor felmondani. VIII. Adatvédelem A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat megtalálja a Honlapon. Szellemi tulajdon A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Honlap tartalma A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.
 

Panaszkezelés

A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltató 1012 Budapest, Attila út 97. szám alatti székhelyére küldheti postai levél formájában, vagy a borntobealpha88@gmail.com e-mail címre küldheti elektronikus formában. A Felhasználó írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk a Felhasználó által megadott email vagy postai címre. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdések tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat. 


Egyéb információk

A Szolgáltató megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban javasolja, hogy a Felhasználók is tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be. a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) számú kormányrendelet, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben a Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató az előfizetéssel rendelkező Felhasználókat e-mail útján értesíti. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF-et a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül kifejezetten el nem fogadja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

bottom of page